Inselos arbete för en hållbar utveckling

En hållbar utveckling har fokus i allt vi gör

Vi arbetar aktivtmed socialt ansvar och miljön. I vårt arbete med en hållbar utveckling är ugångspunkten vår mission: Vi jagar optimala kundresor som skapar en bättre vardag för alla. Begreppet "en bättre vardag för alla" handlar bland annat om att bidra till en hållbar samhällsutveckling. En kundresa kan inte vara optimal om den inte är klimatneutral.

Hållbar utveckling är utveckling som tillfredställer dagens behov utan att ödelägga framtida generationers möjligheter att tillfredställa sina behov

-- Gro Harlem Brundtland 1987

FNs hållbarhetsmål

I vårt arbete för en bättre värld tar vi utgångspunkt i FNs globala hållbarhetsmål. Vi har valt att fokusera extra på följande delar: Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Mål 17: Genomförande och partnerskap

Läs vår artikel om målen här!

Miljöpåverkan

Vi påverkar miljön positivt indirekt genom flera hållbara tjänster och arbetar aktivt med att minska utsläpp från bilkörning. Vi har satt ambitiösa men realistiska klimatmål till 2030.

Samhällsansvar

Vår Uppförandekod är fundamentet i Inselos arbete kring samhällsansvar (CSR). Vi tar ansvar för att bidra positivt på de orter där vi är verksamma. Vi ska skapa bra arbetsplatser hos Inselo och våra partners. Tillsammans bygger vi kompetens och en gemensakap för framtiden baserat på goda värderingar med kunden i fokus.

Läs mer om Inselo och våra koncept

Laptops på et arbeidsbord med tekniske duppeditter

Vi har utvecklat egna moderna IT-lösningar som optimerar kundresan för alla involverade.

Inselo levererar ett brett spektra av modulära kundservice- och backofficetjänster som gör din vardag enklare

Vi ser till att logisitken alltid fungerar oavsett förändringar i volym. Vi är experter på hållbara returmodeller

Parabolmontør stiller inn antenne

Vi har rikstäckande nätverk av certifierade och erfarna installatörer inom bland annat kylteknik, el och bredband

Inselo är din partner som brinner för de optimala kundresorna. Vi levererar lösningar inom logistik, installation och kundservice, både för stora och små företag i hela Skandinavien.

Kontakt

support@inselo.se

Adress

Inselo Installation AB
@Inselo 2024